» Bicelilerin Hasretini Dindiren Web Sitesi Biceliyiz.Com a Hoşgeldiniz. Tütünlü Köyü Bicenin Web Sitesi.

  • Facebook Hesabınız İle Sitemize Hızlı Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz
  • Veya Bilgilerinizi Kendiniz Girerek Üye Olup Giriş Yapabilirsiniz

» Artvin Kategorileri

» Hit Artvin

» Son Artvin Yorumları

» Artvin İstatistikleri

 • Artvin Sayısı 22

 • Okunma Sayısı 145060

 • Kategori Sayısı 13

 • Yorum Sayısı 18

» Artvin Nüfusu ve Nüfus Hareketi

Bookmark and Share
 • Beğenenler (0) Beğenmeyenler (0) Toplam (0)
   Beğenenler & Beğenmeyenler
Beğen Beğenme
Artvin Nüfusu Kategorisinde Gez
               

   Nüfus, hareket halinde her an ve durmadan değişen bir olaydır. Artvin ve Çoruh havzasında tarihi gelişim içerisinde nüfus, istilalar, savaşlar ve göçler ile sürekli değişim göstermiştir. Artvin ve Çoruh havzasının nüfusu hakkındaki bilgiler en fazla 18. yüzyıldaki Salnamelere ve seyyahların tahminlerine dayanmaktadır.

  Artvin ilinin merkez ilçe dâhil 8 ilçesi, 308 köyü 1729 köy altı yerleşim yeri bulunmaktadır. 1985 yılı Genel Nüfus sayımına göre 226.338 olan il nüfusu, 1990 yılında 212.833’e, 1997 yılı nüfus tespitine göre ise 184.070 kişiye gerilemiştir. 1985–1990 dönemi İl’de net göç oranı binde 92,77’dir. Bu da yörenin Türkiye’nin en fazla göç veren illerinden bir olduğunu göstermektedir. 

  Artvin’in tüm ilçelerinde nüfus artış hızları negatiftir. İl genelinde km 2’ye 29 kişi düşmektedir. Nüfusun en yoğun olduğu ilçe ise km2’ye 107 kişi düşen Hopa’dır. 

  Nüfusun yaş gruplarına göre dağılımına bakıldığında 0–14 yaş grubunun nüfusun % 30,8’ini, 15–64 yaş grubunun % 61,5’ini ve 65 yaş üstü grubun ise %7,6’sını oluşturduğu görülmektedir. Artvin’de 1985 yılında azalmaya başlayan nüfus 1990–97 yıllarında da azalan bir seyir izlemiştir. 

  1960 yılında % 14,8 olan şehirli nüfus oranı 1997 yılında % 44 olmuştur. Nüfus azalması iç göçten daha çok dış göç şeklinde olmuştur. Köylerde bilhassa Şavşat, Ardanuç, Yusufeli ve Merkez ilçelerin yüksek kesimlerinde aktif nüfus azalması şeklinde olduğundan bu kesimlerde göç etkisini daha fazla göstermektedir. Birçok köyde okulların kapanması, tarım ve hayvancılığın durma noktasına gelmesine sebebiyet vermiştir.


Osmanlı Kayıtlarında Bölge Nüfusu

 1869 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi’ne göre Livana Kazası’nda: 378 Hane Gayri-Müslim, 4689 Müslüman Hanesi olmak üzere 5067 hanenin mevcut olduğu, 378 olan gayri-müslim hanede 1261 Katolik, 308 Ermeni nüfusunun yaşadığı, 4689 Müslüman hanesinde 16373 Müslüman nüfus yaşadığı, bu şekilde Livana Kazası’nda 17942nüfusun yaşadığı anlaşılmaktadır. 

  Livana Kazası’na bağlı Merkez Kaza’da 2288 Müslüman hanesi bulunduğu, nüfuslarının ise 6521 olduğu, Arhavi’ye bağlı Hopa nahiyesinde ise 1261 hane 4496 Müslüman nüfusun yaşadığı kaydedilmektedir. Yine bu Salnameye göre Batum kazasında ise 41’i Rum 18654 Müslüman olmak üzere toplam 18695 nüfus yaşamaktadır.


Nüfus İstatistikleri ve Nüfus Hareketlerinin Değerlendirilmesi

 İlk çağlardan beri sürekli göç alan ve veren bir havza olan Çoruh Havzası ve Artvin İlinin gerek seyyahların naklettiği gerekse Salname ve diğer kayıtlarda görülen nüfus istatistikleri genellikle bir birini tutmamaktadır. 

  Rusya’nın Osmanlı Devleti’nin çöküş dönemlerini fırsat bilerek Kafkaslar da yürüttüğü asimile ve göçe zorlama politikaları sonucu Kafkaslar’dan değişik kaynaklara göre 1859–1879 yılları arasında yaklaşık 1,5 milyon Kafkas Müslüman’ın Anayurtlarından göç ettikleri, göçün çok müsait olmayan şartlarda yaşandığı bu yirmi yıllık dönemde yaklaşık 500 bin Müslüman’ın salgın hastalık ve diğer sebeplerden dolayı hayatlarını kaybettikleri bilinmektedir. 1877–1878 Savaşları sonucunda da Kafkasya’dan Anadolu’ya ve yine işgal altında kalan Batum, Ardanuç, Şavşat, Artvin halkı yörede kaça kaç yâda Büyük Varna denen İç ve Batı Anadolu’ya büyük bir göç yaşanmıştır.

  1914 yılında başlayan Birinci Dünya Savaşı Artvin ahalisinin ikinci defa göç felaketini yaşamasına sebep olmuştur. Göç edemeyip Artvin’de kalan insanlar katledilmiştir. 1878–1918 yılları arasındaki 40 yıllık sürede Artvin nüfusu tabiri caizse günlük değişim göstermiştir. Bu nedenle bu döneme ait göstergeler üzerinde yorum yapmak sağlıklı sonuçlar vermez.

  Cumhuriyet döneminden sonra ilk nüfus sayım yılı olan 1927’den günümüze kadar nüfus üzerinde herhangi bir zorlayıcı dış sebep olmadan Artvin nüfusu kendi iç dinamikleri içinde bir seyir göstermiştir. 

  Birinci Dünya Savaşının bitmesi ve Cumhuriyet dönemiyle birlikte büyük göç yaşayan ahalinin bir kısmı gittikleri yerlerde yerleşmiş, bir kısmı da baba yurduna geri dönmüştür. İlk nüfus sayımının yapıldığı 1927 yılından sonra nüfus hareketleri istikrar kazanmıştır.

 1997 nüfus sayımına göre ilde sayıma konu edilen 310 Köy’den 175 adedi 0–250 arasında nüfusa sahiptir. 81 adedi 250–500, 43 adedi de 501–1000 nüfusa sahiptir. Yani Artvin köylerinin % 97’si 1000 nüfustan az nüfus barındırmaktadır.

2000 Yılı Nüfus Sayımı ve Değerlendirilmesi

  22 Ekim 2000 tarihinde yapılan nüfus sayımlarına göre İlin nüfusu 191.934 olarak belirlenmiştir. İlçeler itibarı ile Nüfusun Dağılımını 1990 yılı sayımı ile karşılaştıracak olursak;

Şehir / İlçe1990 G. N. Sayımı2000 G. N. SayımıArtvin


Merkez


Ardanuç


Arhavi


Borçka


Hopa


Murgul


Şavşat


Yusufeli212.833


34.219


17.782


18.351


30.329


30.862


11.951


32.279


37.060191.934


34.572


14.477


19.347


27.654


32.584


8.543


25.624


29.133
Kaynaklar:

Ali Gündüz, a.g.e. s. 32–33.


Hazırlayan: Sevilay Yıldız

www.biceliyiz.comEtiket : Artvin, Nüfusu, Nüfus, Hareketi,
ARTVİN BİLGİLERİ
Ekleyen : KemaL | Kategori : Artvin Nüfusu | Tarih : 23.08.2010 05:58:36 | Hit : 9323 | Yorum : 0

» Artvin Yorumları

ARTVİN YORUM YAZ

 

» Copyright

2oo8-2o23 © Copyright Biceliyiz.com Her Hakkı Saklıdır B@y ÇoBaN
Artvin - Ardanuç - Tütünlü Köyü  Web Sitesi olan Biceliyiz.com 'un Amacı Yöremiz ve özellikle köyümüzün gelenek, göreneklerini kayda almak verileri toparlamak ve sonraki kuşaklara aktarmaktır. Köyümüzün Eski adı Bice olup "bicelilerin" bu web sitemizde buluşmasını sağlamaktır. Tüm Bicelilere saygı ve selamlar K.Yıldız.